Man vs. vrouw: de keuzemogelijkheid als 'tool'

Uit mijn ervaring met de man in het algemeen en sommige mannen in het bijzonder is gebleken dat hij aanzienlijk minder woorden nodig heeft dan de vrouw. In een gesprek kan hij het vaak af met slechts één woord of een beperkte zinssnede. ‘Oh’, ‘huh’ en ‘ja, schat’ zijn van die veelzeggende en vaak gehoorde uitingen.

Een vrouw heeft aan een heleboel woorden niet genoeg. Misschien vind ik het daarom ook zo vervelend om toe te geven dat ik geen wandelend woordenboek ben. Wij, vrouwen, kunnen ellenlang uitweiden over uiteenlopende onderwerpen. Wat ook een prestatie op zich is. Maar waarom doen wij dat? Of waarom doe ik dat?

Navraag bij dé man gaf mij nieuw inzicht: ‘Een vrouw stelt altijd een vraag als een soort multiple choice. Een vraag waarbij gelijk een aantal antwoordmogelijkheden wordt geboden. De man hoeft alleen maar het antwoord te geven wat hem het best past. Dat kan kort en krachtig. Eenmaal een antwoord gegeven, dan is het klaar, het behoeft geen discussie meer.’

Dit geldt dan voor de communicatie in relatie tot de vrouw. Naast het antwoord gaat het vooral om wat de man níet zegt; de non-verbale communicatie. Begrip hiervan (of hiervoor) komt met de jaren, net als de wijsheid om af en toe zelf je mond te houden. Ook de taal van mannen onder elkaar is interessant, en van weer een hele andere orde. Ik neem mezelf voor om daar meer onderzoek naar te doen en later op terug te komen.

Maar ik zou geen vrouw zijn als ik niet nog even door wil gaan op dit onderwerp, want natuurlijk hoor ik mezelf graag praten, maar ik ben ook in het bezit van een redelijk ontwikkeld analytisch en reflecterend vermogen. Ik wil doorgronden, voor- en nadelen afwegen, verschillende scenario’s voor ogen halen. Taal is voor mij het middel om een potentiële en enigszins neurotische toestand te relativeren. Het bieden van een keuzemogelijkheid is eigenlijk een ‘tool’ om je eigen mening vorm te geven, een gereedschap om gedachten te ordenen en te zien welke optie effect heeft. Want uiteindelijk doe je toch wat je zelf wilt :)

Wordt vervolgd…