Angst voor eenvoud

Deze titel is gejat, niet zelf bedacht dus. Maar het is wel een mooie beschrijving van iets waar ik het roerend mee eens ben. In een bewaard en onlangs hervonden krantenknipsel uit de NRC las ik iets over het taalgebruik van hoger opgeleiden.

Blijkbaar zijn er veel hoogopgeleiden die de jip-en-janneketaal van hun ouders niet zo waarderen. Zij voelen zich beter als ze in onbegrijpelijk jargon communiceren met hun medemens. Jammer, want hoe meer bereik je niet met eenvoud. 'Eenvoud is het kenmerk van het ware', zo zei Boerhaave al, ergens in de 17e eeuw.

Ok, ik geef toe dat ik ook weleens zinnen bedenk, waarbij ik herhaling probeer te voorkomen door het gebruik van synoniemen en dat ik clichés graag wil vermijden. Volgens het artikel de tweede natuur van tekstschrijvers. Ik verweer me met het argument dat synoniemen ook eenvoudig kunnen zijn en clichés niet voor niks clichés.

Het artikel viel me ook op, omdat ik de wijsheid van Albert Einstein in korte tijd al drie keer ben tegengekomen. Bij DWDD University, via een citaat op Facebook en in het bewuste artikel: 'If you can't explain something simply, you don't understand it well'. En dat is precies wat we willen met taal: elkaar begrijpen, een boodschap overbrengen die leidt tot actie en reactie.

Dus wees niet bang, houd het simpel!