Met zorg van Tessalniettemin

Projecten zorg en welzijn

UMC Utrecht - Business Intelligence  Periode februari - mei 2018 Opdracht  + Schrijven gebruikersdocumentatie (helpteksten) t.b.v. Focus Dashboard 2018. + Ontwikkeling Quick Start Guide (korte handleiding voor gebruik van het Focus Dashboard 2018) De afdeling Business Intelligence van het UMC Utrecht levert stuurinformatie aan leidinggevenden, managers en Raad van Bestuur ter ondersteuning van de prestatiedialoog m.b.t. thema's als Patiënttevredenheid, Medewerkerstevredenheid, Kwaliteit en Veiligheid, Productiviteit en Impact. 

UMC Utrecht - Business Intelligence
Periode februari - mei 2018
Opdracht
+ Schrijven gebruikersdocumentatie (helpteksten) t.b.v. Focus Dashboard 2018.
+ Ontwikkeling Quick Start Guide (korte handleiding voor gebruik van het Focus Dashboard 2018)

De afdeling Business Intelligence van het UMC Utrecht levert stuurinformatie aan leidinggevenden, managers en Raad van Bestuur ter ondersteuning van de prestatiedialoog m.b.t. thema's als Patiënttevredenheid, Medewerkerstevredenheid, Kwaliteit en Veiligheid, Productiviteit en Impact. 

Logo_albeda_zorgcollege.jpg
Albeda College Rotterdam  Periode mei 2016 - heden Opdracht + Redactie en vormgeving herotnwerp opnderwijsmatieraal voor de opleiding MBO Verpleegkunde + Online inrichten en beschikbaar maken van onderwijsmateriaal met gebruik van Office 365 OneNote. 

Albeda College Rotterdam
Periode mei 2016 - heden
Opdracht
+ Redactie en vormgeving herotnwerp opnderwijsmatieraal voor de opleiding MBO Verpleegkunde
+ Online inrichten en beschikbaar maken van onderwijsmateriaal met gebruik van Office 365 OneNote. 

Blik Grafisch Ontwerp , Periode april - december 2017 Opdracht  + S chrijven website voor Ateliers van Abrona En ook:  + Tekstschrijven voor informatiekaarten over het   medewerkersdashboard van een Elektronisch Cliënten Dossier voor Abrona. + Casebeschrijving project voor de website van Blik. + Teksten voor informatiebrochure over bouwbeveiliging (Alarmrent).

Blik Grafisch Ontwerp,
Periode april - december 2017
Opdracht
+ Schrijven website voor Ateliers van Abrona

En ook: 
+ Tekstschrijven voor informatiekaarten over het
  medewerkersdashboard van een Elektronisch Cliënten Dossier voor Abrona.
+ Casebeschrijving project voor de website van Blik.
+ Teksten voor informatiebrochure over bouwbeveiliging (Alarmrent).

Verloskundigenpraktijk Breedstraat  Periode juni 2016 Opdracht + Redactie en herschrijven webteksten

Verloskundigenpraktijk Breedstraat
Periode juni 2016
Opdracht
+ Redactie en herschrijven webteksten

Meulmeester & Veltman  Periode oktober 2015 - februari 2016 Opdracht + Design website en schrijven webteksten

Meulmeester & Veltman
Periode oktober 2015 - februari 2016
Opdracht
+ Design website en schrijven webteksten

UMC Utrecht Business Intelligence  Periode april - juli 2016 Opdracht  BI Catalogus + Redigeren en samenstellen van een uitgebreide catalogus met business intelligence (stuurinformatie) voor intern gebruik, inclusief begeleidende flyer voor introductie binnen het UMCU.

UMC Utrecht Business Intelligence
Periode april - juli 2016
Opdracht
BI Catalogus
+ Redigeren en samenstellen van een uitgebreide catalogus met business intelligence (stuurinformatie) voor intern gebruik, inclusief begeleidende flyer voor introductie binnen het UMCU.

Gezondheidscentrum De Bilt Periode januari 2015 Opdracht + Redactie informatiebulletin februari 2015  

Gezondheidscentrum De Bilt
Periode januari 2015
Opdracht
+ Redactie informatiebulletin februari 2015
 

 
Scheidingswijs  Periode augustus - september 2015 Opdracht + Webteksten schrijven + Adviseren bij ontwikkeling website (Squarespace)

Scheidingswijs
Periode augustus - september 2015
Opdracht
+ Webteksten schrijven
+ Adviseren bij ontwikkeling website (Squarespace)

Stichting De Bilthuysen  Periode 2012 - 2014 Opdracht + Contentontwikkeling en actualisatie website + Uitvoeren van uitgebreid brochureplan voor verschillende locaties en producten. Locaties: De Bremhorst, De Koperwiek, Weltevreden. Producten: Thuiszorg, Geriatrische Revalidatie Midden Nederland, Cliëntenraad.Tekst en redactie informatiebrochures woon- en zorgcentra + Advertenties voor locale media + Schrijven, redactie, samenstellen magazine De Bilthuysen in Beeld

Stichting De Bilthuysen
Periode 2012 - 2014
Opdracht
+ Contentontwikkeling en actualisatie website
+ Uitvoeren van uitgebreid brochureplan voor verschillende locaties en producten.
Locaties: De Bremhorst, De Koperwiek, Weltevreden.
Producten: Thuiszorg, Geriatrische Revalidatie Midden Nederland, Cliëntenraad.Tekst en redactie informatiebrochures woon- en zorgcentra
+ Advertenties voor locale media
+ Schrijven, redactie, samenstellen magazine De Bilthuysen in Beeld

Gemeente De Bilt  Periode oktober - december 2014 Opdracht + Interviewen en teksten schrijven voor de 'sociaal-domein-krant'. Doel: informeren van inwoners van Gemeente De Bilt over de veranderingen in de zorg op het gebied van Wmo, participatie en jeugdzorg. De krant is in december 2014 huis-aan-huis verspreid in de gemeente De Bilt.

Gemeente De Bilt
Periode oktober - december 2014
Opdracht
+ Interviewen en teksten schrijven voor de 'sociaal-domein-krant'.
Doel: informeren van inwoners van Gemeente De Bilt over de veranderingen in de zorg op het gebied van Wmo, participatie en jeugdzorg.
De krant is in december 2014 huis-aan-huis verspreid in de gemeente De Bilt.

Content Supply  Periode mei 2014 Opdracht + Redactie medische teksten voor app over sondevoeding (Sorgente)

Content Supply
Periode mei 2014
Opdracht
+ Redactie medische teksten voor app over sondevoeding (Sorgente)

Gezondheidscentrum De Bilt  Periode februari - mei 2014 Opdracht + Redactie van bestaande teksten op de website van het gezondheidscentrum en van de bijbehorende praktijken Essenkamp en Rinnebeek.

Gezondheidscentrum De Bilt
Periode februari - mei 2014
Opdracht
+ Redactie van bestaande teksten op de website van het gezondheidscentrum en van de bijbehorende praktijken Essenkamp en Rinnebeek.

Stichting MENS De Bilt  Periode november 2013 - januari 2014 Opdracht + Redactie brochure MENSplus (m.u.v. inleiding en grafieken)

Stichting MENS De Bilt
Periode november 2013 - januari 2014
Opdracht
+ Redactie brochure MENSplus (m.u.v. inleiding en grafieken)

Stichting MENS De Bilt / Gemeente De Bilt  Periode maart 2008 - juli 2013 Opdracht + Communicatie voor Wmo-Innovatieproject MENS en Wijkdiensten Ontwikkeling van diverse communicatiemiddelen: + Informatiekaarten, brochures, jaarverslag, informatieboekje en een krant + Digitale dienstencatalogus als onderdeel van de website + Contentbeheer website + Drukwerkbegeleiding + Coördinatie/ontwikkeling van vernieuwde huisstijlonderdelen en website .

Stichting MENS De Bilt / Gemeente De Bilt
Periode maart 2008 - juli 2013
Opdracht
+ Communicatie voor Wmo-Innovatieproject MENS en Wijkdiensten

Ontwikkeling van diverse communicatiemiddelen:
+ Informatiekaarten, brochures, jaarverslag, informatieboekje en een krant
+ Digitale dienstencatalogus als onderdeel van de website
+ Contentbeheer website
+ Drukwerkbegeleiding
+ Coördinatie/ontwikkeling van vernieuwde huisstijlonderdelen en website.